Vävböcker / Weaving

Carlsson S, Eles K & Melén L: Bildvävning, Uppsala 1969

Dahlström, Ingvor & Vannérus-Rydgran, Inga-Mi: Plockvävar. Göteborg 1970

Färg Form Material, Studieplan till Stora Vävboken. ICA, Falköping 1985

Hålling, Inger & Herzog, Luzzi: Vävning, Kunskap, Fantasi. Wasa 1985

Larsson, Pirkko: Rundväv och dubbelbreda vävar. Helsinborg 1981

Lundbäck, M, Ingers, G & Hörlén, M: Hemslöjdens handarbeten. Utarbetad på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Stockholm 1948

Lundbäck, M, Ingers, G & Ljungkvist, E: Hemslöjdens handarbeten, andra delen. Utarbetad på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Stockholm 1953

Lundbäck, Maja: Annorlunda vävbok. Textila bilder... I serien Svensk Hemslöjds Mönsterböcker. Borås 1971

Lundbäck, Maja: Vi väver till hemmet. Möbeltyger, gardiner, Sängtäcken, Draperier. Göteborg 1954

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Kartong 1: Mattor i rölakan, flossa och rosengång. 5:e upplagan, Stockholm 1947


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se