Symboler och deras betydelse / Symbols

Alexander, Christopher: Foreshadowing of 21st Century Art. The Color and Geometry of Very Early Turkish Carpets. Oxford University. 1993

Allen, Max: The Birth Symbol in Traditional Women´s art from Eurasia and the Western Pacific, The Museum for Textiles, Toronto 1981

Collin, Maria: Bygdeslöjd och forntidskult, Särtryck ur Sydsv. Dagbladet Snällposten. Malmö 1921

Durul, Yusuf: Türk kilim motifleri, Ankara 1987

Erbek, Güran: Kilim, Catalogue No 1, Istanbul 1988

Getty, Adele: Goddess - Mother of living nature, London 1990

Gimbutas, Marija: The Goddesses and Gods of Old Europe 6500-3500 BC. Myths and Cult Images. London 1990

Gimbutas, Marija: The Language of the Goddess; Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization, San Fransisco 1989,

Goff, Beatrice Laura: Symbols of prehistoric Mesopotamia, Yale University 1963

Gustafsson, Kerstin & Berntsson, Sonny: Från Österled till Österlen. En textil jämförelse mellan främre Asien och Skåne. Ystadsbygdens Museum 1993

Mellaart, James: Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. London/New York 1967

Mellaart (James), Balpinar & Hirsch: The goddess from Anatolia, Milano 1989

Onsell, Birgitta: Jordens moder i Norden. Myt, magi och fruktbarhetsrit i förkristen tid. Helsingborg 1990

Opie, James: Tribal Rugs, Nomadic and Village Weavings from the Near East and central Asia. Portland 1992

Purdon, Nicholas: Carpet and Textile Patterns. London / Hong Kong 1996


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se