Nordisk Textil: Ryor / Ryijy rugs

Engelstad, Helen: Norske ryer, Teknikk, form og bruk. Fortidkunst i Norges bygder, Oslo 1942 (Hft. Ngt sliten)

Estham, Inger: Upplands äldre ryor. Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1963, Uppsala 1964

Gamla finska ryor. Specialnummer av Hemslöjden 1948

Gefors, Agneta & Hassel, Lena: Öländska slitryor, vackra och värmande. Kalmar läns muséum (katalog) Kalmar 1990

Ryijy Rugs from Finland. 200 years of a Textile Art. Smithsonian Institution 1979

Ryor från Mattkonst / Grunnebo. Katalog 1 & 2. Stockholm 1948-49

Ryor i miljö. Ryakommittén, Föreningen för Svensk Hemslöjd. Borås 1969

Sirelius, U.T: Finlands ryor, Helsingfors 1924

Sirelius, U.T.: The Hand-woven Rugs of Finland (Ryijy). Helsinki 1925

Soumalaisia Ryijymalleja • Finska ryemönster • Some of the latest models of the finnish rugs. No 2. OY Neovius katalog. Helsinki 1945

Sylvan, Vivi: Svenska ryor, Stockholm 1934


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se