[Tillbaka]

Rölakan, flamskväv och norsk billedvev / "Nordic tapestry"

Albertsson, Ingemar & Willborg, Peter: Vävd magi - Woven magic. En bok om kelim. Stockholm 1992

Blomqvist, Karin: Rölakan - hantverk och konst, Kulturen - årsbok 1989

Bøhn, Tora: Sølvkannor og billedtepper av norsk opprinnelse i USA. English sum. Ur Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Årbok 1950. Trondheim 1951

Collin, Maria: Flamskväv och Finnväv. Stockholm 1924

Dedekam, Hans: Baldisholstæppet. Kristiania 1918

Engelstad, Helen: Refil - Bunad - Tjeld, Middelalderens billedtepper i Norge, Fortidkunst i Norges bygder, Oslo 1952 (Hft. Sid 1 lös)

Fischer, Ernst & Ingers, Gertrud: Flamskvävnad, Malmö 1965 & 1977

Fischer, Ernst: Flamskvävnader i Skåne. Malmö 1962

Fischer, Ernst: Norden och Orienten, Verklighet eller tillfällighet. Studier i Flamskvävnadsmönster, Ur By og bygd, Oslo 1968

Fischer, Ernst: Några norska flamskvävnader i Nordiska Muséet. Ur Fataburen 1964

Fischer, Ernst: Två blekingska flamskvävnader och deras nordiska fränder. Särtryck ur Blekingeboken 1965

Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län, 1924. Häften I - VIII. Varierande tillgång i lager.

Garde, Georg: Dansk billedvævning, c. 1500 - 1800, Köpenhamn 1949

Grosch, H: Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tæpper i farvetrykte gjengivelser, Kristiania 1913 (Del 1 av 10)

Hansen, Viveka: Lejon-Lilja-Livsträd. Rölakanets historia och vävning. Uppsala 1994

Hansen, Viveka: Swedish Textile Art. Traditional marriage weavings from Scania. The Khalili Collection. Textile art Publ. London 1996

Hansen, Viveka: Textila kuber och blixtar. Rölakanets konst- och kulturhistoria. Brösarp 1992

Ingers, Gertrud: Gästgivardöttrarna i Everlöv, LT 1974

Kielland, Thor: Norska bildvävnader, Nationalmusei utställningskatalog nr 127, Stockholm 1946

Landreau, Anthony N: From Mexico to Romania and Sweden. TMJ 1969

Lindblom, Andreas: Från Bysans lejon till Skånes varulv. Fataburen 1932

Lindström, Märta: Kistebrev som förebild, (till flamskvävnader) Ur Kulturen, Lund 1959

Sjøvold, Aase Bay: Norsk billedvev, Kragerø 1986

Skånska Textilier från Hemslöjden i Malmöhus län. Kalmar 1993

Willborg, J Peter: Flatweaves from fjord and forest, London 1984

Willborg, J Peter: Skånsk allmogevävnad 1700 - 1850, Utställningskatalog, Stockholm 1989

Winther, Kerstin: Skånsk flamskvävnad. Historik, uppsättning, vävning, montering. Hemslöjden i Malmöhus län. Landskrona 1994

Zickerman, Lilli: Rölakan, Sveriges folkliga textilkonst del 1, Stockholm 1937


[Tillbaka]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se