[Tillbaka -/- Back]

 

Orientalisk och islamisk konst. Orientalism och islam och dess inflytande i Västerlandet / Orientalism & Islamic Art

Atasoy, Nurhan & Raby, Julian: Iznik - The Pottery of Ottoman Turkey (1989) 1994

Atasoy, N, Bahnassi, A & Rogers, M: The Art of Islam. London 1992

Birkeland, H: Nordens historie i middelalderen etter arabiske kinder, Oslo 1954

Brend, Barbara: Islamic Art. British Museum 1991

Brunius, August: Östern och Västern Ur Svenska Slöjdföreningens Tidskrift, Andra kvartalet 1914

Critchlow, Keith: Islamic patterns. An Analytical and Cosmological Approach. London (1983) 1995

Diez, Ernst: Iranische Kunst, Prag 1944

Delacroix in Morocco. Exhibition. Inst. du Monde Arabe, 27/9 1994 - 15/1 1995. Paris 1994

Ettinghausen, R, Lukens, M, Jenkins, M & Keene, M: Islamic Art. Metropolitan Museum, New York. Katalog

Fischer, Ernst: Damen med enhörningen, Ur Kulturen, Lund 1970

Geijer, Agnes & Lamm C.J: Orientalische briefumschläge in Schwedischem besitz. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens handlingar del 58:1. W&W Stockholm 1944. Hft.

Horneij, Ruth: Bonaderna från Överhogdal, Jämtlans Läns Muséum, 1991

Islams mångfald. Stockholmskonferensen om Islam 14-16 april 1989. Svenska Afghanistankommittén. Värnamo 1991

Landreau, Anthony N: From Mexico to Romania and Sweden. TMJ 1969

Larsson, Mats G: Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfarnes resa 1036 - 1041. Södra Sandby 1990

Larsson, Mats G: Väringar - Nordbor hos kejsaren i Miklagård. Atlantis. Trelleborg 1991

Lemmen, Hans van: Tiles in Architecture. 1993

Lewis, Bernard: World of Islam, Faith, People, Culture. London 1986

Lindblom, Andreas: Från Bysans lejon till Skånes varulv. Fataburen 1932

Munthe, Gustaf: Islams konst. Bonniers Allmänna Konsthistoria, Stockholm 1929

Nordberg, Michael: Profetens folk, Kristianstad 1988

Otto-Dorn, Katharina: Kunst des Islam. Kunst der Welt. (I kassett) Holle verlag, Baden-Bagen 1964

Porter, Venetia: Islamic Tiles. British Museum 1995

Richert, Annika (red): Islam - konst och kultur. Historiska Muséet. Borås 1985

Robinson, Francis: Atlas of the Islamic World since 1500. Vitoria 1989

Said, Edward W: Orientalism. Stockholm 1993

Sarre, F & Martin, F.R: Die Ausstellung von Meisterwerke Muhammedanischer Kunst in München 1910. 3 band i kassett. Facsimile reprint 1984

Talbot Rice, David: Islamic Art, London 1991

Thornton, Lynne: La femme dans la Peinture Orientaliste. Tours 1993

Thornton, Lynne: The Orientalists. Painter-Travellers. Tours 1994

Thornton, Lynne: Women as Portrayed in Orientalist Painting. (Pocket) Tours 1994

Wikander, Stig: Araber, vikingar och väringar. Norrtälje 1978

Ådahl, Karin: Orientalismen i svensk konst. Islamiska föremål, förebilder och influenser i konst och konsthantverk. Wiken, 1990


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se