[Tillbaka -/- Back]

 

Övriga textila tekniker (krabbasnår, dukagång, snärjväv, dubbelväv, flossa, upphämta, rosengång, dräll, brickväv, bandväv, ranor, damast, mm.)
Other textile techniques (Brocade, soumak, double cloth, extra weft, rosepath, tablet weaving, damask)

Andersson, Lars B: Textilier. Samlingar i Bohusläns museum. 1981

Arlenborg, Ingrid & Felzing, Ulla: Finnväv. Bohusländsk tradition - modernt konsthantverk. Helsingborg 1980

Berlin Englund, Sonja: Brickvävning - så in i Norden. Kalmar 1994

Brodén, Märta & Ingers Gertrud: Trasmattor och andra mattor. ICA-Förlagets Vävbibliotek Del 3, Göteborg 1956

Collin, Maria: Flamskväv och Finnväv. Stockholm 1924

Collin, Maria: Våra hemväfnader i lärft, kypert och atlas samt rosengång och munkabälte mm, Med 224 illustrationer. 2 omarb. uppl. Stockholm 1924

Eldin, Pia: Från enris till flossa - En bok om handvävda mattor i Sverige, LT's förlag, Helsingborg 1986.

Emery, Irene: The primary structures of fabrics, An illustrated classification. 1966/1994

Fischer, Ernst: Några tidiga daterade drällvävnader från Jylland. En mönsterstudie. Særtryk, Købstadmuseet "Den Gamla By" 1970

Franzén, Anne Marie & Nockert, Margareta: Bonaderna från Skog och Överhogdal, och andra medeltida väggbeklädnader. Kgl Vitterhets Ak. A&W International. Uddevalla 1992

Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län, 1924. Häften I - VIII. Varierande tillgång i lager.

Grevenor, H & Stoud Platou, D: Gammelt dekketøi av damask og dreiel 1550 - 1850. Oslo 1926

Henschen, Ingegerd: Svenska vävnader, 2:a uppl, Uddevalla 1960

Horneij, Ruth: Bonaderna från Överhogdal, Jämtlans Läns Muséum, 1991

Johansson, Lillemor: Opphämta och damast med skälblad eller dragvävstol. Helsingborg 1982

Johnson A, Mellqvist-Johansson S & Nordin E-L: Vackra trasmattor och andra vävar.Västerås 1992

Karlsson, Ann Mari: Damastväverskan Emma Wiberg i Undrom. LT, Helsingborg 1978

Machschefes, Annelie: Väva finnväv. LT. Helsingborg 1979

Melén, Lisa: Näversöm, ICA, Motala 1968

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Kartong 1: Mattor i rölakan, flossa och rosengång. 5:e upplagan, Stockholm 1947

Salvén, Erik: Bonaden från Skog, Stockholm 1923

Skånska Textilier från Hemslöjden i Malmöhus län. Kalmar 1993

Skånsk hemslöjd från Kristianstads län. Temanummer Hemslöjden Nr 1/1985

Svennås, Elsie: Lek med lappar. Applikation, collage, lappteknik, klistra, sy på maskin, sy för hand. ICA, 3 uppl. Falköping 1974-75

Thorman, Elisabeth: Textil konst i Sverige före 1930, Stockholm 1947

Thorman, Eliabeth: Utländskt duktyg i damast före 1800 i svensk ägo. Stockholm 1951

Thorman, Elisabeth: Utställning av Damastduktyg från Stockholms stad och län. Katalog. Uppsala 1936

Thorman, Elisabeth: Väfnad och bandväfnad i Leksand. Ur Fataburen 1914 häfte 1

Walterstorrf, Emelie von: Hampkrus och Linningskrus. Ur Fataburen 1927 häfte 4

Walterstorff, Emelie von: Textilt bildverk, Stockholm 1925

Wettre, Åsa & Nessle, Lena: Gamla svenska lapptäcken. Milano 1993

Ågren, Katarina: Sameslöjden - tradition och nybildning. Nordiska Museet, Sameutställningens småskrifter 3, Oskarshamn 1981


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se