[Tillbaka -/- Back]

 

Nordisk Textil: Allmänt / General Scandinavian textiles

Allmogetextil och Allmogesömnad från Skåne., 4 färgplanscher från Nordiska Museet. Stockholm cirka 1900. 200:-SEK

Andersen, Paulli: Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer ca. 1750 - 1850. Analyser, materialer, mønstre og farver. Borgen. 1981

Bergman Ingrid: Märta Måås-Fjetterström - En mästare och nyskapare inom textilkonsten. Nordiska Museet - Textilmuseet Högbo

Bergman, Danielson, Erlandsson & Frankow: Hedvig Ulfsparre och Gästriklands textila slöjd. Textilmuseet Högbo/Nordiska Museet, Uddevalla 1984

Bjurström, Huldt, McFadden, m fl: Astrid Sampe - svensk industritextil. Nationalmusei utställningskatalog nr 476, 29/2 - 23/4 1984. Uddevalla 1984

Coyet, Henriette: Skånsk hembygdsslöjd. Skrifter utgivna av de Skånska Hushållningssällskapen 1914, del VII

Danielsson, Sofia: Stina Rodestam - ideolog och organisatör i 1900-talets hemslöjdsarbete. Textil Museet Högbo. Nordiska Museet, 1986

Engelstad, Koht & Reese: Norwegische Webkunst. Utställningskatalog, Münster 1967

Fahlén, Anna: Ångermanlands hemslöjd. Särtryck ur Svenska Slöjdföreningens Tidskrift Häfte 2, Stockholm 1928

Fredlund, Jane: Små, små ord av kärlek. Bonader från förr och nu. Helsingborg 1976

Gamle tekstilier i Østfold. Østfold Bondekvinnelags utstilling i okt - nov 1953 på Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. (Inventering av 1028 textilier. Inga bilder)

Hammarstedt, N.E: Fästmöpåsen eller brudsäcken. Ett bidrag till lysningspresenternas historia. Ur Fataburen 1912 häfte 1

Handarbetets vänner 100 år, Katalog, Liljevalchs 1974

Handarbetets Vänner och Konstnärerna. Liljevalchs 22 november 1991 - 12 januari 1992

Hansen, Egon H: Opstadvæv. Før og nu. København 1978

Hemslöjdskommitténs betänkande, 10 december 1917 Del 1, Stockholm 1918

Hougen, Bjørn: Osebergsfunnets billedvev. Særtrykk av Viking, Bind IV 1940

Hovstadius, Barbro (red): Elsa Gullberg - Textil pionjär. Nationalmuseum, Stockholm 1989

Ingers, Gertrud: Hemgiften. Hemmets linneförråd förr och nu. Stockholm 1951

Ingers, Gertrud: Studiehandledning till Anna-Maja Nyléns Hemslöjd. Lund 1971

Johansson, Selma: Kvinnlig hemslöjd i Torsby, Lycke och Harestads socknar i Bohuslän. Ur Fataburen 1927 häfte 1-2

Karlin, G. J:son: Vägvisare genom Textilhistoriska utställningen på Kulturhist. Museet i Lund den 18 jan. - 16 febr. 1930

Karlsson, Ann Mari: Damastväverskan Emma Wiberg i Undrom. LT, Helsingborg 1978

Kärlekens Hus. Broderier. Liljevalchs 10 juni - 21 augusti 1994

Leden, Birgitta (red): Skånsk textil. Textilskatter i Kristianstads läns museum. Krsitianstad 1991

Levande textil, STF's årsbok 1988

Lundgren, Tyra: Märta Måås-Fjetterström in memoriam. Ur Svenska Hem i ord och bilder. Illustrerad månadstidskrift för skönhet och trevnad i hemmet Nr 6/1941, sid 109 - 112.

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Kartong 1: Mattor i rölakan, flossa och rosengång. 5:e upplagan, Stockholm 1947

Nylén, Anna-Maja: Hemslöjden, Lund 1968

Nylén, Anna-Maja: Swedish Handcraft, Håkan Ohlson, Lund 1976

Paetau Sjöberg, Gunilla: Tova. Gammal teknik på nytt sätt. Arlöv 1994

Peasant Art in Sweden, Lapland and Iceland. Edited by Charles Holmes. The Studio, Atumn number, London 1910

Rodenstam, Stina: Hälsinglands textila hemslöjd. Särtryck ur Svenska Slöjdföreningens tidskrift, Häfte 2/1930. Textilmuseet i Högbo/Nordiska Museet, Uddevalla 1986

Sten Möller, Viggo & Nilsson, Pål-Nils: En bok om Barbro Nilsson. Barcelona 1977

Stensman, Mailis: Ännu mera mattor från Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad 1919 - 1999. Utställningskatalog, Uddevalla 1999  90:- SEK

Stockholmsutställningen 1930: Hemslöjd - Home-Craft. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Specialkatalog. Stockholm 1930

Textilarvet. Västerbotten nr 3/1998. Temanummer. Umeå 1998.  90:- SEK

Textil Tradition. Speglad i Dalarnas museums samlingar. Dalarnas Hembygdsbok, Falun 1982

Thorman, Elisabeth: Utställning av Svenska mattor. Akademien för de fria konsterna, Stockholm 1945

Wollin, Nils G: Nutida svensk konstslöjd i bild. Stockholm 1931

Wollin, Nils G: Svenska Textilier 1930. Utställningskatalog, Stockholm 1930

Zickerman, Lilli: Hemslöjden på utställningen i Lund 1907. Ur Svenska Slöjdföreningens Tidskrift 1907:4

Ålenius, Nils: De försvunna bonaderna. Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1949. Uppsala 1949


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se