[Tillbaka -/- Back]

 

Nordiska folkdräkter / Scandinavian folkcostumes

Afbildningar af Svenska dräkter sådana de burits eller bäras i olika landskap. Stockholm 1908

Araskog, Rolf & Stellborn, Kurt: Våra Folkdräkter. Från flasketröja till bussarong. (Studieplan till A-M Nylén: Folkdräkter.Lund 1971) Stockholm 1972

Arnö-Berg, Inga & Hazelius-berg, Gunnel: Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige. Örebro 1975/1985

Cederblom, Gerda: Svenska allmogedräkter. Nordiska Muséet Stockholm 1921

Dahlström, C.A (teckningar): Svenska folkets seder, bruk och klädedrägter. Stockholm 1861 - 1863 (Text + 20 lösa plascher + 9 av 10 originalomslag)

De svenska folkdräkternas stora parad. Hela Världens praktalbum 1936 (Pärm med 32 urklippta färgbilder)

Forsberg, Signe: Skånska allmogedräkter och deras tillkomst. Lund 1926

Forssell, C.D, Grafström, A.A & Sandberg J.G: Ett år i Sverige. Taflor av svenska allmogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder. (1827-35) Ny faksimilutg. 1979

Hedlund, Greta: Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750 - 1850. 2 uppl. Gävle 1981

Heikel, Yngvar (red): Svensk-Finlands bygdedräkter. Häfte 1. Östra Nyland: Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Pernå, Liljendal, Mörskom, Borgå och Sibbo. Helsingfors 1955

Heikel, Yngvar (red): Svensk-Finlands bygdedräkter. Häfte 2. Mellersta Nyland och delar av Västra Nyland. Helsingfors 1955

Ingstad Trætteberg, Gunvor: Folk-Costumes of Norway. Oslo 1976

Larson, Anita: Svensk Dräkt Tradition. En bibliografi över svenska folkdräkter. Helsingborg 1982

Nilsson H, Lewenhaupt, T & Olsson S: Österlens folkdräkter. Ystads stdsmuseum. Ystad 1999.   75:- SEK

Notini, Anja: Dräktfolket. Möte med tradition. Jyväskylä 1980

Nylén, Anna-Maja: Folkdräkter ur Nordiska Muséets samlingar. Arlöv 1971/1982

Nylén, Anna-Maja: Folkligt dräktskick i västra Vingåker och Österåker. Nordiska Muséets handlingar 27. Stockholm 1947

Pittoreska folkdrägter från Sveriges provinser / Costumes Nationaux des provinces de la Suede. Med kort upplysande text. Överrsättn. Gustave Backman. Stockholm 1850

Sandberg, Gösta: De turkröda kattuntrycken i Dalarnas dräktskick. Särtryck ur Dalarnas Hembygdsbok, Falun 1989

Svensson, S: Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning 1500 - 1900. Nordiska Muséet nr 3, 1935

Thulstrup, H & Kraemer, J.H: Afbildningar af Nordiska drägter sådana de burits eller bäras uti olika landskap. 1895

Trotsig, Danielsson, Gudmunds, Andersson & Hofrén: Sockendräkter Dalarna. Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skriftserie 19. Falun 1976

Tägtström, David: Almanacka för Leksandsdräkten. Leksands Hemslöjdsförening. Stockholm 1978

Wistrand, P.G: Svenska folkdräkter. Kulturhistoriska studier utgifna av Nordiska Muséet. Stockholm 1907


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se