[Tillbaka -/- Back]

 

Folkkonst: Nordisk hemslöjd / Scandinavian folkart

Arneberg, Halfdan: Norwegian Peasant Art. Women´s Handicraft. Oslo 1949

Bendix, C.L & Fplcker, E.G: Det Svenska Konsthantverket 1909 - Allmänna Svenska Utställningen för Konsthantverk och Konstindustri i Stockholm 1909. Stockholm 1910

Boethius, Gerda (red): Hemslöjd - Liljevalchs 3 sept - 3 okt 1948. Katalog 171. Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Stockholm 1948

Collin, Maria: Bygdeslöjd och forntidskult, Särtryck ur Sydsv. Dagbladet Snällposten. Malmö 1921

Erixon, S & Campbell, Å (red): Svensk Bygd och Folkkultur, i samling, forskning och vård. 2:a delen. Stockholm 1947

Erixon, S & Wallin, S (red): Svenska Kulturbilder I - XII, 6 band, Stockholm 1932-33 & 1935

Erixon, S & Wallin, S (red): Svenska Kulturbilder, Ny följd I - XII, 6 band, Stockholm 1934-38

Eskeröd, Albert: Swedish Folk Art. Nordiska Museet, Stockholm 1964

Fahlén, Anna: Ångermanlands hemslöjd. Särtryck ur Svenska Slöjdföreningens Tidskrift Häfte 2, Stockholm 1928

Fjellström, Phebe: Lapskt silver. Studier över en föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt kulturliv. Uppsala 1962.  2.800:- SEK

Folkkonsten - All tradition är förändring. Utst.katalog. Kulturhuset/Carlssons. Borås 1992

Fredlund, Jane: Målade allmogemöbler. Aarhus 1989

Fredlund, Jane: Små, små ord av kärlek. Bonader från förr och nu. Helsingborg 1976

Gaynor, Elisabeth: Scandinavia: Living Design, London 1990

Hazelius, Artur (red): Minnen från Nordiska Museet. Afbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Stockholm c:a 1885 - 1900. SEK 950:-

Hauglid, R, Asker, R, Engelstad, H & Trætteberg, G: Norsk folkekunst. Treskurd, rosemaling, vevkunst & folkedrakter. Oslo 1953

Henschen I. Hörlén M. & Liliecrona G: Den svenska hemslöjden/Handcraft in Sweden, Stockholm 1951

Huldt, Åke H (red): Konsthantverk och hemslöjd i Sverige 1930 - 1940. Uppsala 1941

Ingers, Gertrud: Hemgiften. Hemmets linneförråd förr och nu. Stockholm 1951

Ingers, Gertrud: Gästgivardöttrarna i Everlöv, LT 1974

Jacobsson, Bengt: Svensk folkkonst. Del 1. Arlölv 1983

Mickelsson Hilding & Svensson, Ingemar: Friargåvor - och annat grant. Helsingborg 1982

Norberg, P: Den Ångermanländska linslöjden. Historik. Stockholm1938

Nylén, Anna-Maja: Swedish Handcraft, Håkan Ohlson, Lund 1976

Odencrants, R: En bonad i Blekinge muséum. Särtryck ur Blekingeboken 1948

Peasant Art in Sweden, Lapland and Iceland. Edited by Charles Holmes. The Studio, Atumn number, London 1910

Plath, Iona: The Decorative Arts of Sweden. New York 1948

Rådström, Ane Marie: Knyppelskolan och Gagnef 1903. Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga. Gagnef 1993

Sterner, Maj: Hemslöjd i Sverige. Från Skåne till Norbotten, Stockholm 1939

Sterner, Maj: Homecrafts in Sweden. Sthlm 1939

Stockholmsutställningen 1930: Hemslöjd - Home-Craft. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Specialkatalog. Stockholm 1930

Svensson, Sigfried (red): Hembygdens arv. Hembygdsgårdar och friluftsmuséer i Sverige vid ingången av år 1930. Stockholm 1929

Söderpalm, Kristina: Strålande bonader. Sydsvenkt bonadsmåleri. Utställning, Göteborgs Historiska Museum 1991

Trä och textil från länshemslöjdskonsulenten 2-1963. Göteborgs & Bohus län. Uddevalla 1983

Uldall, Kai: Billeder af Dansk Folkekunst. København 1971

Uldall, Kai: Dansk Folkekunst. København 1963

Wettergren, Erik: L´Art Décoratif Moderne en Suède. Publication du Musée de Malmö. Malmö 1925 (Helfranskt bd i kassett)

Wollin, Nils G: Nutida svensk konstslöjd i bild. Stockholm 1931

Ångermanlands Hemslödjsförening 1909 - 1979. Örnsköldsviks museums småskriftserie nr 1-1979


[Tillbaka -/- Back]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se