Filt- och vassmattor / Felt & Reed-mats

Bidder, Hans & Irmgard: Filzteppiche. Braunschweig 1980

Burkett, M.E: The art of the feltmaker, Kendal 1979

Filt. Temanummer Hemslöjden Nr 1/1991

Pateau Sjöberg, Gunilla: Tova. Gammal teknik på nytt sätt. Arlöv 1994


[Tillbaka]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se