[Tillbaka]

 

Färger & färgning / Colors & Dyeing

Bausback, Peter, m.fl: DOBAG - Neue Anatolische Dorfteppiche mit Naturfarben, Hause Bausback, Mannheim 1982

Edenholm, Gunnel: Exotiska växtfärger. En receptbok. Motala 1982

Gittinger, Mattiebelle: Master-Dyers of the World. Washington 1982

Grierson, Su: Dyeing and Dyestuffs. Shire Album 229, 1989

Lambert, P, Steapelaere, B & Fry, M.G: Color and Fiber. West Chester 1986

Larsen, J.L, Bühler, A & Solyom, B&G: The Dyer´s Art. Ikat, batik, plangi. New York 1976

Mohanty, B.C, Chandramouli, K.V & Naik, H.D: Natural Dyeing Process of India. Studies in Contemporary Textile Crafts of India. Calico Museum of Textiles, Ahmedabad 1987

Mule-Henningsen, Ingeborg: Växtfärgarens ABC, Uddevalla 1982

Néa, Sara: Knytbatik. Material, teknik, mönster. ICA, Motala 1969

Sandberg, Gösta: Batik. En bok om batikens historia och teknik. Stockholm 1955

Sandberg, Gösta, & Sisefsky, Jan: Batik. 2:a omarb. uppl. Stockholm 1972

Sandberg, Gösta: De turkröda kattuntrycken i Dalarnas dräktskick (Särtryck ur Dalarnas Hembygdsbok, Falun 1989

Allane, Lee: Orientaliska Mattor, Borgå 1994. 260:-SEK

Sandberg, Gösta, & Nessle, Lena: Ikat. Gränslösa mönster. Värnamo 1998. Extrapris 300:-SEK

Sandberg, Gösta: Indigo Textiles. Technique and History. London 1989 2 ex (Engelsk vesion av sv. 1986)

Sandberg, Gösta: Purpur, koschenill, krapp - en bok om röda textilier. Sthlm 1994

Sandvig, Anders: De Sandvigske samlingers farveri på Maihaugen. Lillehammer 1934

Sisefsky, Jan & Sandberg, Gösta: Batikhandboken. Stockholm 1978

Storey, Joyce: Dyes and Fabrics, London 1991

Torp Dragnes, Tone: DOBAG - tilbake til tradisjon. Särtryck ur Interiørmagasinet Nr 4/1988


[Tillbaka]

Böckerna finns hos/
The books are to be found at:

HALI Mattor & Böcker
Åkervägen 40, 181 41 Lidingö
Tel & fax: +46 - (0)8 - 765 11 31
www.hali-rugs-books.a.se