Mattlagret

Duka till fest

Type Bänkalängd, krabbasnår
Region/city/tribe Skåne
Country Sverige
Age Daterad 1860
Length 174
Width 54
Condition Perfekt skick
Cost Privat ägo
Other info Ullinslag på linnebotten

Image:

bild på mattan

[ Back | Menu ]